Bezoek de website van het IFZ Bezoek de website van de VeWeVe
 

Downloads

We stellen via onze site een aantal documenten beschikbaar om te downloaden. Alle downloads voor de onderstaande maatregelen kunt u ook vinden op het internet: www.rechtspraak.nl

Curatele, bewind en mentorschap

In deze brochure, uitgegeven door het ministerie van Veiligheid en Justitie, staat wat beschermingsmaatregelen inhouden, wie de maatregelen kan aanvragen en waar u dat moet doen.

 Curatele, bewind en mentorschap (pdf)

Verzoek onderbewindstelling; Instelling van mentorschap; Onder curatelestelling

Als er nog geen beschermingsmaatregel voor de betrokkene is, kunt u een van de twee volgende formulieren gebruiken:

 Verzoek tot ondercuratelestelling (pdf)

PDF Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap (pdf)

Akkoordverklaringen

Het is wenselijk dat aan belanghebbenden van een verzoek (de gezins- of familieleden van betrokkene die u in het formulier moet vermelden), zoveel mogelijk van tevoren al wordt gevraagd om een akkoordverklaring te tekenen.

 Akkoordverklaring (pdf)

Klachtenformulier

Wanneer een cliënt of de verzoeker ontevreden is over de wijze waarop een wettelijk vertegenwoordiger (bewindvoerder, mentor of curator) zijn/haar taken uitvoert, behoort hij/zij dit kenbaar te maken aan de betreffende wettelijk vertegenwoordiger.

Klachtenformulier (pdf)