Bezoek de website van het IFZ Bezoek de website van de VeWeVe
 

Welkom op de website van Bureau Alert

Deze website geeft informatie over wettelijke vertegenwoordiging en de manier waarop Bureau Alert u daarbij kan adviseren.

Voor de wet zijn alle inwoners van Nederland vanaf 18 jaar meerderjarig en wordt er verondersteld dat ze in staat zijn hun eigen belangen te behartigen en hun eigen zaken te regelen.

Soms echter zijn mensen niet in staat hun eigen belangen te behartigen. Dit kan zowel op financieel gebied als op het persoonlijke vlak het geval zijn. U kunt daarbij denken aan mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten, dementie of verslaving. Om deze mensen te beschermen tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken of tegen zichzelf, zijn er een drietal juridische maatregelen mogelijk, die allen ingesteld moeten worden door de rechter.

Tevens achten instellingen/voorzieningen waar mensen verblijven die hun eigen belangen niet (meer) kunnen behartigen, een goede belangenbehartiging en wettelijke vertegenwoordiging van groot belang. Dit kan niet door mensen gedaan worden die een dienstverband met een dergelijke instelling hebben, juist om belangenverstrengeling te voorkomen.

Wij spreken hier over mentorschap, bewindvoering en curatele, als drie mogelijke maatregelen om iemand te beschermen. Eventueel is een combinatie bewindvoering/mentorschap ook mogelijk. Deze maatregelen kunnen u door Bureau Alert geboden worden.

Deze maatregelen zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen. Totdat iemand 18 jaar is, zorgen ouders of een voogd voor de belangen van de minderjarige.

De maatregelen kunnen al wel aangevraagd worden voordat iemand 18 jaar wordt. Ze treden dan in werking op het moment dat iemand meerderjarig wordt.

Het werkgebied van Bureau Alert is Twente en de Achterhoek.

Bureau Alert is een gecertificeerd lid van de branchevereniging VeWeVe. Dit betekent regelmatige kwaliteitstoetsing. Wij staan mede daardoor garant voor professionaliteit.

Sinds januari 2017 is Bureau Alert een samenwerking aangegaan met Beschermingsbewind Twente (BBT). Dit houdt in dat binnen Beschermingsbewind Twente een aparte afdeling is geopend met de naam ‘Bureau Alert’. Voor beschermingsbewind, curatele en mentorschap wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens dezelfde visie en werkwijze . Wel is er sprake van een aparte administratie en zijn er andere collega’s. Voor de website van BBT verwijzen wij u naar bijgevoegde link.

http://www.beschermingsbewindtwente.nl/