Bezoek de website van het IFZ Bezoek de website van de VeWeVe
 

Onze visie

Doordat ons leven met alle wetgeving en regels steeds complexer wordt, valt een aantal mensen buiten de boot. Vooral voor mensen met een beperking op psychisch gebied en/of met gedragsproblematiek, kan opkomen voor eigen belangen tijdelijk of langdurig een probleem zijn.

Bureau Alert wil er zijn voor mensen die niet in staat zijn de regie over hun eigen leven te voeren, of die de regie over hun eigen leven dreigen te verliezen.

Bureau Alert behartigt de belangen zoveel mogelijk in overleg met betrokkene. Tevens wordt er zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de stijl van leven van betrokkene.