Bezoek de website van het IFZ Bezoek de website van de VeWeVe
 

Wie zijn wij?

Onze medewerkers beschikken over ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van belangenbehartiging, wettelijke vertegenwoordiging (mentorschap, bewindvoering en curatele).

Zij hebben ervaring met diverse werkgebieden, zoals de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening, jeugdbescherming, thuiszorg, ziekenhuiswezen en reclassering.

Zij kennen de hiaten en weten waar de behoeftes liggen.

In onze werkwijze is persoonlijk contact, daar waar mogelijk, een belangrijk uitgangspunt.

De medewerkers zijn op financieel/administratief gebied goed onderlegd. Zij houden hun kennis en ontwikkeling op peil door regelmatig deel te nemen aan scholingen, cursussen en trainingen. Verder is er sprake van overleg en kennisuitwisseling met collega-wettelijk vertegenwoordigers en de kantonrechter(s).

Bureau Alert is een gecertificeerd lid van de branchevereniging VeWeVe. Dit betekent regelmatige kwaliteitstoetsing. Wij staan mede daardoor garant voor professionaliteit.

·

Harry Hermanns

·

Yanka Nieterau-Bouwman

·

Det Klein Tuente